Bardzo ciekawą tradycją naszej szkoły jest prezentacja samorządów. Na dwóch porannych spotykaniach uczniowie poszczególnych klas przedstawiają wybrane przez siebie gremia zarządzające. Poniżej przestawiamy relację z porannego apelu, na którym klasy pierwsze i drugie przedstawiały swoje prezentacje oraz publikujemy materiały, które zostały na tę okazję przygotowane.

PREZENTACJA KLASY 1a
PREZENTACJA KLASY 2a
PREZENTACJA KLASY 2b
PREZENTACJA KLASY 2c

SAMORZĄDY KLAS 1-2

1 A
zastępca przewodniczącej: SZUMSKI HUBERT
skarbnik: ŚMIDODA TERESA
przewodnicząca: GRODECKA MAJA
1B
skarbnik: CUDAKIEWICZ WIKTORIA
przewodnicząca: SKRZYPCZYŃSKA KATARZYNA
zastępca przew.: POTAŁUJEW JULIA
1C
skarbnik: SKOBLIŃSKA ROZALIA
przewodniczący: ANDRUCHOWICZ MIKOŁAJ
zastępczyni przewodniczącego: GIESSLER LENA
2A
Z-ca Przewodniczącego: STANKIEWICZ EWA
Skarbnik: PASTOR AMELIA
Przewodniczący: JANKOWSKI DAWID
2B
Skarbnik: HALIŻAK MAŁGORZATA
Przewodnicząca: MAZUR MARIA
Wiceprzewodniczący: HANZEL JAKUB
2C
z-ca przewodniczącego: KOCHANOWICZ KSAWERY
skarbnik: ZATORSKA MICHALINA
przewodnicząca: PAJĄK ZOFIA