Prezentacje samorządów klasowych cieszą się niezmienną popularnością wśród społeczności naszej szkoły. To wspaniałą okazja poznać uczniów, którzy na co dzień w klasach kształtują wspólnotę oraz wspierają wysiłki wychowawców. Tradycyjny zestaw głównych funkcji klasowych to: przewodniczący (gospodarz), wiceprzewodniczący i skarbnik. Na dzisiejszym porannym apelu nasza utalentowana młodzież sięgnęła po wiele środków wyrazu, aby zakomunikować, kto w poszczególnych klasach został obdarzony przez kolegów i koleżanki największym zaufaniem –