Z Ewangelii św. Łukasza 10, 38-42
W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu10. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego11. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".

Poświęcić bezinteresownie swój czas dla kogoś (wolontariat).

Grupa Credo poprosiła uczennice Liceum o świadectwo pracy w wolontariacie. Aby przeczytać relację, kliknij na zdjęcie.