W ubiegłym tygodniu klasa 2b była na kolejnych zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem były reakcje utleniania – redukcji. Młodzież pod okiem prowadzących samodzielnie badała wpływ odczynu środowiska reakcji redoks na jej przebieg, przeprowadzała reakcje z najczęściej stosowanymi utleniaczami, badała reaktywność fluorowców. Naszym uczniom podczas wypraw do laboratorium towarzyszy p. Małgorzata Wróblewska.