Rekolekcje dla nauczycieli w tym roku wyjątkowo miały miejsce w Nysie, w Diecezjalnym Domu Formacyjnym, a nie w Bardzie Śląskim. Bogaty, trzydniowy plan ćwiczeń duchowych wypełniały konferencje, wspólne modlitwy (także Msze św.), spacery i rozmowy przy kawie i posiłkach. Temat rekolekcji ” Zaproś GO …” został zaproponowany przez dwóch prowadzących: ks. Piotra Burczyka i ks. Pawła Dubowika. Rekolekcje pomogła przygotować s. Jana Krogul, Dziećmi zajmowały się s. Agata, s. Monika i s. Małorzata.