Wyjazd nauczycieli do Ząbkowic Śląskich na wiosenne rekolekcje uzmysłowił gronu, jak bardzo brakowało przez ostatnie lata  pandemii tej formy duchowej odnowy. Rozmowy, spacery, dyskusje oraz konferencje, czuwania i Eucharystie wypełniły bogaty program spotkania. Rekolekcje pt. „Jak żyć żeby nie stracić wiary? Co robić, by przekazać ją dalej?” prowadził ks. Kacper Radzki.