Każdy potrzebuje wytchnienia, regeneracji szarych komórek, naładowania baterii duchowych. Stąd nasze grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły, zawsze po egzaminach gimnazjalnych i przed maturami, udają się na rekolekcje. W tym roku trzydniowe dni skupienia (26-28 kwietnia) tematycznie związane były ze św. Anielą Merici oraz jej filozofią wychowania. Prowadzące tegoroczne rekolekcje – s. Ewa Dziura OSU i s. Stella Kałas OSU – zaprosiły uczestników do różnorodnych form ćwiczeń duchowych – wykładów, prezentacji, medytacji oraz pracy w grupach. Wyjazd do Barda Śląskiego jest zawsze doskonałą okazją do spacerów po pięknej górskiej okolicy. Oprócz nauczycieli do rekolekcji zaproszeni są także członkowie ich rodzin, współmałżonkowie i ich dzieci. W tym roku dziećmi zajmowały się s. Jana Krogul i s. Małgorzata Wójciak, które zaangażowały nasze maluchy w wiele działań artystycznych.