WSZYSTKICH UCZNIÓW

klas III gimnazjum i uczniów klas VIII szkół podstawowych zainteresowanych nauką w naszym liceum

zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w szkole,

który jest zaplanowany

6 kwietnia (sobota), na godz. 10.00

Termin rozpoczęcia rekrutacji to 6 kwietnia 2019r.

 Regulamin rekrutacji do liceum oraz wszelkie informacje o rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie najpóźniej do końca lutego 2019r.