Na lekcji polskiego klasa 3a Gimnazjum rozważała zachowania bohaterów lektury „Folwark zwierzęcy” podczas sądu nad Napoleonem (Nie, nie – nie tym znanym z kart historii!).  Stosując zasady stylu wysokiego, uczniowie – w sądowej praktyce – ćwiczyli argumentację i analizowali postępowanie zwierząt z utworu G. Orwella.  W ogniu trudnych pytań sędziego, obrońców, oskarżycieli i ławy przysięgłych znaleźli się – oprócz Napoleona –m.in.  Bokser, Squealer, Snowball.