Uczniowie klasy 2e Liceum wybrali w głosowaniu swój nowy samorząd klasowy. Jako przewodniczącą została wybrana Katarzyna Pieprzyk, wiceprzewodniczącym Mikołaj Lewczuk, a skarbnikiem Michał Skrzypczyński. Na ostatniej godzinie wychowawczej wychowawca klasy, p. Piotr Sołodyna, powitał nowo wybranych uczniów na nowym stanowisku i podziękował ubiegłorocznej przewodniczącej, Mai Nowosielskiej i wiceprzewodniczącemu, Mikołajowi Antoniewiczowi.