Samorząd Uczniowski w czasie izolacji nadal pracuje! Spotkania odbywają się równie regularnie, co jeszcze kilka miesięcy temu, z tą różnicą, że nie w „pokoiku samorządowym”, ale na MS Teams. Aktualnie kilkunastoosobowy skład pracuje pod opieką s. Katarzyny Niemiec nad ceremonią zakończenia roku szkolnego.