Wtorkowe spotkanie Samorządu Uczniowskiego miało wyjątkowy charakter – obrady odbyły się w wirydarzu, przy powietrzu przesiąkniętym dymem ̶o̶g̶n̶i̶s̶k̶a̶ grilla. Przy kiełbasce pracuje się efektywniej, więc wnioski z debaty są nad wyraz ciekawe.