Samorządy Uczniowskie Gimnazjum i Liceum spotkały się, aby zebrać i przedyskutować propozycje zmian w regulaminie szkoły, które mają wejść w życie w nowym roku szkolnym. Na prośbę Siostry Dyrektor uczniowie wszystkich klas na godzinach wychowawczych pochylili się nad obecnym regulaminem, aby wspólnie z wychowawcami zastanowić się jego zapisami. W następnym tygodniu konsultacji w tej sprawie ciąg dalszy.