Florczak Sara (3LO) zakwalifikowała się do zawodów pisemnych XLIV Olimpiady Geograficznej, które odbędą się w dniach 10-11 lutego 2018 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Sara opracowała wysoko oceniony przez jury konkursu projekt jednodniowej wycieczki hydrologicznej na temat SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA WODY DAWNIEJ I DZIŚ NA PRZYKŁADZIE GMINY MIĘDZYBÓRZ I OKOLIC. Gratulujemy! Nauczycielem geografii Sary jest p. Magdalena Krakowska.