Jesień jest sezonem konkursów i olimpiad. Uczniowie biorą udział w szkolnych ich etapach, mając nadzieję na kwalifikacje do testów na poziomie rejonowym. O wszelkich sukcesach będziemy informować (co już niedawno uczyniliśmy), a tym czasem zapraszamy do galerii, gdzie mamy kilka fotografii z olimpiad: z  języka niemieckiego i z łaciny (fot. J. Kostrubies / P. Skowroński)