Przewodniczący Samorządu: Krzysztof Paroboczy
Wiceprzewodnicząca Samorządu: Hanna Hajduk
Skarbnik: Mikołaj Andruchowicz
Opiekun Samorządu: Siostra Agnieszka Świętoń

Przewodniczący klas:
1a – Anna-Maria Senko
1b – Alicja Dec
1c – Amelia Górniak
1d – Aleksandra Unold
2a – Hanna Hajduk
2b – Ksenia Iżewska
2c – Eleonora Kowalczyk
3a – Hubert Szumski
3b – Jagoda Jankowska
3c – Hanna Mikos

Wiceprzewodniczący klas:
1a – Jacek Tietz
1b – Hanna Gałęza, Iza Junik, Paweł Wilczek
1c – Zofia Ratajczyk, Szymon Kuropka
1d – Wiktoria Grobelna, Natalia Biegalska
2a – Julia Milczarek
2b – Hanna Pająk
2c – Krzysztof Paroboczy
3a – Hanna Waszak
3b – Anastazja Olech
3c – Lena Giessler

kontakt z Samorządem Uczniowskim:
e-mail: insieme.edu@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/urszu_su