Klasy 1a i 1c dzielnie tropiły ślady średniowiecznej architektury w centrum miasta. Okazuje się, że budowli wzniesionych w początkach państwa polskiego jest w naszym mieście całkiem sporo.
Spacer rozpoczęliśmy dosłownie po sąsiedzku, czyli od zachowanych ruin Domu Panien Trzebnickich i kościoła pw. św. Wincentego i św. Jakuba (dziś jest to katedra grekokatolicka) przy pl. Nankiera. Zatrzymaliśmy się też przy wschodniej fasadzie Starego Ratusza, żeby przerysować dekoracje ścienne i okienne, między innymi misterne maswerki. W kościele pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława podziwialiśmy sklepienie krzyżowo-żebrowe, a w kościele pw. Bożego Ciała analizowaliśmy bazylikowy charakter budowli. Ostatnim punktem programu był kościół pw. św. Marii Magdaleny, w którym zachwyciliśmy błękitnym sufitem pokrytym złotymi gwiazdami.
Spacer naukowy przygotowała p. Joanna Gruszczyńska.