Dziękujemy naszym drogim uczniom za nadesłane zdjęcia ze spotkań wigilijnych. Dzięki Wam możemy przekonać się o niemal rodzinnej atmosferze tego jednego z najbardziej doniosłych wydarzeń klasowych. Tym razem prezentujemy fotografie, które otrzymaliśmy od drugoklasistów: Zosi Jarosławskiej, Pawła Gąssowskiego i Michaliny Zatorskiej. Wychowawczyniami klas drugich są s. Agnieszka Świętoń (klasa 2a), p. Małgorzata Wróblewska (klasa 2b) i p. Justyna Kostrubies (klasa 2c).

KLASA 2a

KLASA 2b

KLASA 2c