Jesteśmy w połowie trwania międzynarodowego projektu Ursuline Global Education, w którym uczestniczymy wraz z 50 szkołami urszulańskimi z całego świata. Krótko mówiąc – 100 uczniów, 18 krajów, 50 szkół – w tym wszystkie licea urszulańskie z naszego kraju (Wrocław, Poznań i Rybnik).

Z radością podjęliśmy się wyzwania uczestnictwa w projekcie i zgłosiliśmy nasza szkołę do współpracy. Nasz projekt szkolny nazwaliśmy „Drugie życie rzeczy” i realizujemy go wraz ze Szkołą Podstawową Sióstr Salezjanek.

26 kwietnia zorganizowano spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania. Nasze liceum reprezentowali Łukasz Magierowski (klasa 3a) i Helena Storta (klasa 1a), wsparci przez grupę uczniów, którzy na co dzień pomagają w realizacji projektu. Konferencja składała się z dwóch części: w pierwszej, ogólnej, głos zabrała z Rzymu s. Agatha Linda, która powitała uczestników spotkania. Po tym prowadzące spotkanie uczennice liceum Santa Ursula z Dżakarty zaprezentowały film, który był kompilacją materiałów przesłanych przez realizujące projekt szkoły.

W drugiej części międzynarodowa społeczność udała się do 15 grup, gdzie pod przewodnictwem prowadzących nauczycieli młodzież rozmawiała o postępach w realizacji swoich projektów. Nasze liceum współpracowało z 4 szkołami: Ursuline Academy New Orleans (USA), St. Ursula’s College Kingsgrove (Australia), Saint Ursula BSD (Indonezja) i Brescia House School (RPA). Po spotkaniu wspólnie odśpiewano piosenkę, która była modlitwą kończącą spotkanie. Kolejne już po wakacjach!