Spotkanie dla Maturzystów ws. egzaminu maturalnego

74
Drodzy Maturzyści!
W związku z nowymi i dodatkowymi wytycznymi, dotyczącymi sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz zasad bezpieczeństwa, zapraszam Was na dodatkowe spotkanie on – line na MS Teams, które odbędzie się 1 czerwca (poniedziałek), o godz. 14.00. Po tym spotkaniu, dodatkowe informacje zostaną również przesłane poprzez Librus oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Życzę dużo siły i światła Ducha Świętego na ten ostatni czas przygotowania do egzaminu maturalnego.
s. Zuzanna (Iwona) Filipczak