W tygodniu poprzedzającym Święta spotykaliśmy się przy wielu okazjach, aby składać sobie życzenia, dzielić się opłatkiem, posilać się przy uroczyście zastawionym stole i wspólnie śpiewać kolędy. Jako pierwszych w tej sytuacji prezentujemy nauczycieli i pracowników szkoły, którzy spotkali się we wtorek, 17 grudnia. Spotkanie w salce zostało poprzedzone krótkim spotkaniem modlitewnym w klasztornym kościele, które poprowadził o. Marcin Włodarek SJ.