W sobotę 26.03.br. odbyło się spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich (PSBWU). Oprócz stałych członkiń, na czele z s. Rafaelą Husson, organizacja wzbogaciła się o pięć nowych. Niestety nie wszystkie osoby mogły przybyć. Jednak serdecznie zostały powitane dwie najmłodsze absolwentki – studentki II roku, obie z Wydziału Filologicznego UWr. Miło nam było gościć s. Agatę Stężowską. Mamy nadzieję na częstsze z nią kontakty, a nawiązane relacje mogą być zaczynem owocnej współpracy. Zdalnie połączyła się absolwentka naszego LO, obecnie studentka (Naukowe Koło Młodych Dyplomatów) Uczelni Łazarskiego. Tematem spotkania był jubileusz naszej Alma Mater oraz sprawy organizacyjne stowarzyszenia. (J. Kardela)