W dniach 16-18 listopada w naszej szkole odbyło się SUSU czyli Spotkanie Urszulańskich Samorządów Uczniowskich. Celem spotkania była wymiana myśli i doświadczeń między członkami samorządów uczniowskich szkół z Wrocławia, Poznania i Rybnika.

Delegacje z Poznania i Rybnika przyjechały do nas w czwartkowe popołudnie, i gościły aż do soboty we Wrocławiu. Podczas spotkań zajmowaliśmy się m.in. dyskusją na temat efektywności promocji naszych szkół, działalnością naszych samorządów w ciągu roku szkolnego, różnych wydarzeń które inicjujemy w szkołach, aby działo się jak najwięcej oraz innych problemach i trudnościach jakie „spędzają samorządowiczom sen z powiek”. W między czasie udaliśmy się w ramach integracji  na kręgle do Sky Tower oraz szukaliśmy krasnali podczas gry miejskiej. Podczas spotkania ustaliliśmy kilka projektów,które postaramy się wspólnie wprowadzić w życie.

Był to dobry i owocny czas spędzony w miłym gronie i mamy nadzieję na kolejne spotkania w naszych urszulańskich szkołach. Opiekunami samorządów szkolnych są s. Agnieszka Świętoń, p Magdalena Roś oraz s. Katarzyna Niemiec.