Po raz pierwszy w nowym roku szkolnym miało miejsce zgromadzenie nauczycieli, tym razem węższej grupy – wychowawców. Dziesięciu wychowawców, dwoje pedagogów, siostry dyrektor i wicedyrektor oraz siostra przełożona (przedstawiciel organu prowadzącego szkolę) zapoznali się z planem pracy na najbliższy rok oraz omówili główne założenia pracy wychowawczej w nadchodzącym czasie. Spotkania wychowawców odbywają się co najmniej raz w miesiącu.