We wtorek 30 maja odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Iskra w szkole. Jednostka w systemie społecznym. Organizatorami byli WPAE UWr i nasza szkoła. Piąte spotkanie z cyklu miała charakter debaty eksperckiej, której moderatorką i jednocześnie pomysłodawczynią była dr hab. Magdalena Tabernacka. W spotkaniu wzięli udział: sędzia Anna Maria Wesołowska, mec. Monika Drela, sędzia Agnieszka Kantczak – Makowska, mec. Agnieszka Templin, prof. Adam Sulikowski i prokurator Paweł Mysłowski. Eksperci odpowiadali na wcześniej nadesłane przez młodzież pytania, które dotyczyły: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, czy też prawa podatkowego. Na zakończenie spotkania najlepsze pytania do ekspertów zostały nagrodzone. Wsród wyróżnionych uczniów z naszej szkoły byli: Julia Wartalska, Julianna Solik, Marcelina Rząca, Karolina Lis. Spotkanie uznajemy za bardzo ciekawe i pouczające.