Niezwykłą akcję charytatywną przeprowadziły dziewczęta z klasy 3a Gimnazjum, zrzeszone w szkolnym kole Caritas. W ramach przygotowania do Festiwalu Serviam uczennice spotkały się z potrzebującymi, przychodzącymi codziennie na klasztorną furtę po kanapki. W rozmowach z bezdomnymi dowiedzieliśmy się o ich potrzebach, a niektóre z nich, te materialne, postaramy się zrealizować zaraz po feriach. Opiekunem szkolnego koła Caritas w naszej szkole jest p. Robert Ruszczak.