W środę rano społeczność szkolna spotkała się w kościele, aby uczestniczyć we Mszy św. inaugurującej okres przygotowania do Wielkanocy – czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Eucharystię w popularnie zwany „popielec” odprawił ks. Przemysław Vogt.