Kończy się kolejny miesiąc – przy okazji kończy się zima; warto podsumować nasze szkolne czytelnictwo:

– w wypożyczalni odnotowano 350 odwiedzin;
– 26 uczniów korzystało z czytelni;
– 24 uczniów skorzystało ze stacjonarnych komputerów.

Mamy sporą grupę zwycięzców rankingu czytelniczego:
1 miejsce: Teresa Śmidoda 2a – 8 książek
2 miejsce – Katarzyna Łabuz 1c, Zuzanna Kościuk 4c – 6 książek
3 miejsce –  Kinga Mokrzycka 3a, Lilianna Tkaczyk 4b, Maria Szpytma 4b – 5 książek

W rankingu nie są uwzględniane prolongaty.
Poniższy wykres przedstawia porządek klas ze względu na liczbę wypożyczonych książek:


Ostatni prezentowany wykres pokazuje średnią czytelniczą (zależność między liczbą wypożyczonych książek, a liczbą uczniów w klasie).


Wprawdzie minęły już długie zimowe wieczory, ale mam nadzieję, że nie umniejszy to przyjemności czytania. Zapraszamy do biblioteki.
s. Elżbieta Peplińska