Najlepszy czytelnik:
Natalia Wierzbicka – 6
Kinga Pełczyńska, Ewa Sicińska, Hanna Stefańska, Bartłomiej Białek – 5
Angelika Wajsowicz, Jakub Przybylski, Teresa Rybska – 4

Statystki wg. klasy

Rodzaje książek chętnie wypożyczanych

Biblioteka