Spora niespodzianka stała się udziałem 11 uczniów naszej szkoły, tym, którzy uzyskali 100% frekwencję w pierwszym semestrze nauki. Zarządzeniem siostry dyrektor szkoły osoby te otrzymały 5 dni wolnych od pytania w nadchodzącym semestrze, dowolnie przez siebie wybranych. Gratulujemy wytrwałości!