W pierwszą sobotę po uroczystości św. Urszuli odbyło się tradycyjne spotkanie absolwentów – w tym roku było to 22 października. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., po której uczestnicy udali się do szkolnej stołówki na poczęstunek. Tam członkinie Polskiego Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich w imieniu wszystkich absolwentów podziękowały siostrze przełożonej, Kindze Klepek, i siostrze dyrektor, Katarzynie Niemiec, za możliwość spotkania i gościnę. Bardzo miłym akcentem było uhonorowanie  pięcipokoleniowej wychowanki, p. Ireny Lorenc-Kubis, za jej działalność dla stowarzyszenia i urszulańskiej wspólnoty. (fot. s. K. Pyza / p. M. Markowska)