Spotkanie pocztów sztandarowych 12 szkół podstawowych i średnich podczas szkolenia, które przygotowaliśmy wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. bł. E. Bojanowskiego z Henrykowa, było doskonałą okazją do odświeżenia symboliki sztandaru szkolnego i sposobów godnego obchodzenia się nim. Sztandar w społeczności szkolnej zajmuje miejsce poczesne – jest symbolem najwyższych wartości, honoru, tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, a przyrzeczenie sztandarowe jest zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków. Zajęcia praktyczne dla pocztów sztandarowych, włączając w to także nasz poczet, przeprowadził wraz ze swoimi uczniami ks. mjr Krzysztof Deja, dyrektor zaprzyjaźnionego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie. Dziękujemy im za profesjonalne przygotowanie i zaangażowanie. Po zakończeniu warsztatów szkoły w nich uczestniczące otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia. Im także dziękujemy za zainteresowanie naszym wydarzeniem.