Nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji wzięli udział w szkoleniu na temat zmian w prawie dotyczących polityki prywatności i ochrony danych osobowych, czyli popularnego ostatnio RODO. Ekspertem udzielającym cennych wskazówek był inspektor ochrony danych (IOD) dr inż. Marek Adamaszek. Inspektor będzie służył nam pomocą i radą w przypadku, kiedy będziemy mieć przypuszczenie, że nasze prawa dotyczące danych zostały naruszone. Dotyczy to wszystkich stron naszej społeczności: uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi. Dane kontaktowe do p. Adamaszka znajdziemy w zakładkach w kategorii SZKOŁĄ/Inspektor ochrony danych.

Polityka Prywatności