Zapraszamy uczniów klas 2 Liceum!

Szkolny Broker Informacji jest konkursem międzyszkolnym, objętym patronatem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotyczy umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, min. w katalogach i kartotekach bibliotecznych, w encyklopediach i słownikach oraz w internetowych bazach danych. Wymagana jest umiejętność stworzenia opisu bibliograficznego źródła informacji (hasła w słowniku/encyklopedii, książki, artykułu czasopisma, strony WWW). Uczestnicy pracują w dwuosobowych drużynach.

Zapraszam do udziału w konkursie: WARTO – ZAPEWNIAM; zgłoszenia W BIBLIOTECE SZKOLNEJ przyjmuję do 5 listopada włącznie. Zapraszam na dodatkowe zajęcia (postaramy się ustalić termin dla wszystkich dogodny), których celem będzie przybliżenie zagadnień wymienionych przez organizatorów konkursu, ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji oraz w redagowaniu opisu bibliograficznego źródeł. Zachęcam do przeczytania regulaminu konkursu.

S. Elżbieta

Szkolny Broker Informacji 2019 REGULAMIN