Przed nami nowy miesiąc wymagającej nauki (wystawiamy oceny śródroczne!). Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem pracy na grudzień, z (szczególnie w tym trudnym dla nas roku) długo wyczekiwanymi Świętami Bożego Narodzenia.

Terminarz