Tomasz Magierowski (2bG) zakwalifikował się do II części finału olimpiady zDolny Ślązaka Gimnazjalista z języka angielskiego. Gratulujemy! Nauczycielem Tomka jest p. Agnieszka Markowska.