Tym razem klasa 3a Gimnazjum skierowała swoje kroki do laboratorium Wydziału Chemii UWr. Uczniowie w doświadczeniach, wykonywanych samodzielnie, badali właściwości fizyczne i chemiczne wybranych kwasów, porównywali ich moc, otrzymywali mydło. Tematem zajęć były kwasy karboksylowe. Uczniów do zajęć z chemii przygotowuje p. Małgorzata Wróblewska.