Małą niespodziankę dla naszych urszulanek przygotowali nauczyciele – w uroczystość św. Anieli Merici, która w roku 1535 założyła Towarzystwo św. Urszuli, zaprosili siostry do pokoju nauczycielskiego, gdzie oprócz życzeń z okazji święta Patronki, przedstawicie grona pedagogicznego złożyli na ręce siostry asystentki, Wiolety Chudy, i siostry dyrektor, Zuzanny Filipczak, bukiety kwiatów oraz obdarowali słodkim podarkiem. Co roku, w normalnych warunkach, święto to obchodzimy uroczyście – tego dnia nie ma lekcji, społeczność szkolna w uroczystych strojach gromadzi się na Mszy św., klasy przygotowują przedstawienia, są życzenia, kwiaty i pyszne poczęstunki. Cieszymy się jednak, że w tym roku choć w taki sposób mogliśmy uczcić „św. Anielę” i mamy nadzieję, że w następnym sezonie wrócimy do starych, dobrych tradycji.