Po roku przerwy w świętowaniu, wróciliśmy do celebrowania najważniejszego wydarzenia  roku szkolnego w szkole urszulańskiej. Dziewięćdziesięciu uczniów klas pierwszych złożyło przysięgę w Kościele Uniwersyteckim, podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Arkadiusza Krżiżoka (proboszcza parafii), ks. prof. dr. Kacpra Radzkiego (rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego) i o. Marcina Włodarka SJ (naszego szkolnego duszpasterza).

Po uroczystej Eucharystii społeczność szkolna przeszła do auli szkolnej, gdzie życzenia siostrom urszulankom złożyli uczniowie reprezentowani przez Samorząd Uczniowski, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice zrzeszeni w Radzie Rodziców oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Szkół Urszulańskich. Program artystyczny, składający się utworów polskich poetów został przygotowany przez uczniów klasy 3a Liceum, przygotowujących się pod kierunkiem p. Joanny Dobiech. Wiersze deklamowane przez uczniów nawiązywały do postaci św. Urszuli i jej nadzwyczajnych przymiotów.

Na zakończenie głos zabrały siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec i siostra przełożona, Kinga Klepek, które podziękowały za życzenia i przygotowaną uroczystość i zaprosili uczniów do skosztowania przepysznego, placka urszulańskiego, a nauczycieli, pracowników szkoły i gości na obiad do refektarza.