Kościół Uniwersytecki jest miejsce szczególnym, dostojnym, zapierającym pięknem dech w piersiach. Dla nas jest też wyjątkowym z jednego więcej powodu – to właśnie tam, od lat, przeżywamy najważniejszy dzień w roku szkolnym – uroczystość św. Urszuli, patronki szkół urszulańskich na całym świecie. Piękne barokowe wnętrze jest wręcz idealnym tłem dla tak doniosłego święta.

W tym roku przyrzeczenie sztandarowe złożyło prawie 150 nowych uczniów klas pierwszych, w ten sposób przystępując do społeczności urszulańskiej. We Mszy św., celebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka Kicińskiego, oprócz społeczności szkolnej udział wzięli rodzice uczniów, absolwenci i przyjaciele szkoły, a także przedstawiciele Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek we Wrocławiu. W tym roku wyjątkowo program artystyczny zaprezentowano w kościele, bezpośrednio po Mszy. W repertuarze przygotowanym przez uczniów przygotowanych przez s. Katarzynę Niemiec i s. Elżbietę Peplińską, usłyszeliśmy poruszające recytacje wierszy Ernesta Brylla oraz piękne aranżacje pieśni. Nie mogło też zabraknąć życzeń składanych na ręce sióstr urszulanek od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców. Po uroczystości w kościele uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby zakosztować placka urszulańskiego, a zaproszeni przez siostry urszulanki goście do klasztornego refektarza na obiad.