Uroczysta Msza św. stanowiła pierwszą część naszego patronalnego świętowania. Po niej zebrani udali się do auli szkolnej, gdzie życzenia siostrom urszulankom, na ręce siostry przełożonej, Joanny Łątki, kolejno składali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Polskiego Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich, po czym głos zabrały siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak, i siostra przełożona, Joanna Łątka.

Część artystyczna to brawurowy występ zespołu teatralnego klasy 2LO, który zaprezentował autorską sztukę na temat żywotów świętych. Autorem i reżyserem wspaniałego spektaklu jest Jagoda Łukaszczyk, uczennica klasy p. Anny Tracz-Molasy, która pełniła rolę producenta wykonawczego.

Po przedstawieniu goście zostali zaproszeni na posiłek: uczniowie do klas na kultowe ciasto urszulańskie, dorośli na obiad w refektarzu klasztornym. (fot. A. Wasilewski / P. Sołodyna)