Urodziny s. Rafaeli Husson

161

W czwartek 06.06.br.  na opactwie klasztoru urszulańskiego zebrało się niemałe grono członkiń Polskiego Stowarzyszenia Absolwentów Urszulańskich (PSAU), by uczcić 91. rocznicę urodzin naszej Drogiej s. Rafaeli Husson, inicjatorki i opiekunki naszego stowarzyszenia oraz  wieloletniej nauczycielki biologii w szkole urszulańskiej.

Przewodnicząca stowarzyszenia, Agata Wnukiewicz-Kozłowska, złożyła w imieniu wszystkich serdeczne życzenia, wiele radości i pogody ducha, jednocześnie dziękując Siostrze za jej obecność, wsparcie, zapewniając o naszej serdeczności, wręcz miłości.  Kilka żartobliwych, jak zwykle, ale ciepłych życzeń,  wygłosiła rena Lorenc-Kubis, dziękując za wszystko, co zawdzięczamy s. Rafaeli wszystkie razem i każda z osobna. Po wręczeniu prezentów i kwiatów odśpiewałyśmy Plurimos annos z akompaniamentem gitarowym Doroty Dutkowskiej. Nasza koleżanka Alicja Czyszewicz wykonała dla Jubilatki piękny album, który zawiera fotografie naszych wspólnych ostatnich uroczystości. Potem kolejno podchodziłyśmy do siostry na osobistych słów kilka. Siostra Rafaela częstowała czekoladkami oraz rozdawała obrazki z wizerunkiem Anieli Merici.  Wspólnie zaśpiewałyśmy kilka pieśni, np. Oto jest dzień, Barkę. Było nam miło, że w tej skromnej uroczystości uczestniczyła  też  s. Kinga Klepek, przełożona zgromadzenia, oraz na chwilę przyszła s. Bernadetta Bronakowska, zakrystianka, której  obecność zawsze nas cieszy.  Była też wspólna fotografia i wiele indywidualnych.  Cieszy nas dobra kondycja kochanej
s. Rafaeli To był bardzo miły wspólnie spędzony czas. (tekst Jolanta Kardela / fot. ze zbiorów PSAU)