Od tego roku szkolnego weszliśmy w duży międzynarodowy projekt, skupiający ponad 50 szkół urszulańskich. Od stycznia weszliśmy w naszą szkolną fazę jego realizacji – naszemu projektowi nadaliśmy tytuł „Drugie życie rzeczy”, a w naszych działaniach będziemy zwracać uwagę na potrzebę pomocy innym poprzez zbiórkę rzeczy, które mogą być ponownie oddane potrzebującym.

W pierwszej, jesiennej, fazie projektu nasze wysiłki opierały się głównie na zaangażowaniu uczniów klasy 3e, którzy pomogli zainicjować projekt, nawiązali kontakt z uczniami z zagranicy, itd. Na apelu porannym w ubiegłym tygodniu koordynator projektu, p. Piotr Sołodyna, podziękował im za pracę. Maturzyści odsuwają się w cień – od wiosny ich miejsce zajęły koleżanki i koledzy z młodszych klas.

(od lewej: s. Katarzyna Niemiec – dyrektor szkoły, Maja Nowosielska, Paweł Skrzypczyński, Julia Jaskóła, Zosia Łagoda, Kuba Wojsławski i p. Piotr Sołodyna)