Wraz z 50 szkołami urszulańskimi na świecie uczestniczymy w projekcie społeczno-charytatywnym Ursuline Global Education. Ściśle współpracujemy z czterema szkołami wyznaczonymi nam przez twórców projektu: College Sainte Ursule z Senegalu, Academy of Mount St. Ursula z USA, Academia Merici z Wenezueli i Ursuline High School Wimbledon z Wielkiej Brytanii. Z trzema pierwszymi spotkaliśmy w ostatni wtorek, aby podsumować dotychczasowe postępy. Naszą szkołę reprezentowali Helena Storta (klasa 1a) i Łukasz Magierowski (klasa 3a). Naszym zadaniem było przygotowanie „rozgrzewki”  – zadań integracyjnych, które wypełniły pierwszą część spotkania.

Następne takie spotkanie będzie po wakacjach. Koordynatorem działań naszej  jest p. Piotr Sołodyna. W skład zepołu, oprócz Heleny i Łukasza, wchodzą Teresa Śmidoda (1a), Oliwia Zielieńska (1c), Dominik Wysocki (1c), Paweł Gąssowski (2d) i Julia Markowska (3c).