Uzupełniamy archiwa fotograficzne. Na chwilę przed rozpoczęciem izolacji, na początku marca, grupa uczniów, biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, udała się w towarzystwie s. Klary do siedziby Civitas Christiana na wykład obejmujący zakres konkursu tegorocznej edycji. Dr Anna Rambiert-Kwaśniewska przybliżyła zebranym Pierwszy List  do Koryntian, omawiając przy tym takie zagadnienia, jak położenie geograficzne Koryntu, charakter św. Pawła, itd. (fot. K. Niemczyk)