Poniedziałek przed zakończeniem roku szkolnego poświęciliśmy na realizację idei zawartej w haśle „W zdrowym ciele zdrowy duch”. I vice versa, tak przynajmniej my wierzymy. Społeczność uczniowska, podzielona na grupy, wzięła udział w trzech wydarzeniach: rozgrywkach sportowych, projekcji filmu o zgubnym wpływie cukru w nadmiarze na zdrowie, oraz spotkaniu z p. Robertem Tekieli, który rozmawiał z uczniami o zdrowiu duchowym, czyli o zagrożeniach duchowych wynikających ze współczesnej (pop) kultury.

Zwycięzcami w turnieju siatkarskim, w poszczególnych kategoriach, zostali uczniowie klas: 
klasy pierwsze – 1c
klasy drugie – 2c
klasy trzecie – 3b
GRATULUJEMY!

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w naszych wydarzeniach!