P. Monika Panfil, nauczycielka geografii w naszej szkole, zabrała uczniów profilu geograficznego (głównie z klasy 4c) do Muzeum Geologicznego przy Uniwersytecie Wrocławskim. Celem zajęć w tym ciekawym miejscu były warsztaty z rozpoznawania skał i struktur geologicznych.