Pierwszoklasiści zacieśniają więzy. Mamy kolejne fotograficzne dowody ma to, że integracja w nowych klasach jest dynamiczna, ale i zaplanowana. Dziękujemy uczniom klasy 1d Liceum za zdjęcia z wieczorku kulturalno-kulinarnego. (fot. M. Orłowska)