Wielkopostny Dzień Skupienia  dla absolwentów wrocławskiej szkoły  urszulańskiej, 25.03.2023 r.

Po raz kolejny Polskie Stowarzyszenie Absolwentów Urszulańskich  (PSAU) zorganizowało Wielkopostny Dzień Skupienia. Tradycyjnie w sobotę, tym razem 25 marca 2023 r, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia. W kaplicy Sióstr Urszulanek rekolekcje prowadził, podobnie jak bożonarodzeniowe, ks. kanonik Roman Maryński, kierownik notariatu Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu.  Uczestniczyło w nich ok. 30 absolwentek, nie było żadnego przedstawiciela płci męskiej, chociaż złożyli deklaracje do stowarzyszenia (może następnym razem?). Najpierw było  „coś dla ducha”, dwie intersujące konferencje. Tematem rozważań rekolekcyjnych była modlitwa – jako jeden z elementów Wielkiego Postu: post, jałmużna i modlitwa. Potem „coś dla ciała”, czyli skromny posiłek w klasie  języka niemieckiego, w którym uczestniczyli także ks. rekolekcjonista i s. Rafaela Husson, inicjatorka naszego stowarzyszenia.

Po sympatycznych rozmowach był czas na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem oraz okazja do spowiedzi u ks. rekolekcjonisty lub ks. Arkadiusza Krziżoka, proboszcza Kościoła  Uniwersyteckiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocławskiej.  Kiedy wszystkie chętne osoby się wyspowiadały,  odmówiliśmy  z księdzem koronkę do Miłosierdzia Bożego, po której  była Msza Święta. Czytanie: Agnieszka Łaska oraz Magdalena Markowska, psalm zaśpiewała Dorota Dutkowska, modlitwę wiernych ułożoną przez Annę Mysiarę poprowadziła Renata Łakomska. Po Eucharystii na opactwie serdeczne życzenia wielkanocne oraz podziękowania w imieniu absolwentów złożyła Agata Sala:  ks. kanonikowi, przełożonej zgromadzenia urszulańskiego s. Kindze Klepek, naszej opiekunce s. Rafaeli Husson, zakrystiance s. Bernadecie, którym wręczono też skromne upominki. Wszystko okraszone, tradycyjnie, humorystycznymi słowami i prezentami  Ireny Lorenc-Kubis. Serdeczne życzenia i miłe słowa usłyszałyśmy od przełożnej s. Kingi Klepek. Nasza przewodnicząca Agata Wnukiewicz-Kozłowska nie mogła być z nami z powodów zdrowotnych, więc przysłała życzenia na Whatsappie, które zostały odczytane przez Jolantę Kardelę. Było to jak zwykle bardzo sympatyczne spotkanie, które część osób jeszcze z przyjemnością kontynuowała przy ciastku w klasie języka niemieckiego. Wszystkie uczestniczki wyrażały radość z wznowienia spotkań  sprzed covidu. (tekst Jolanta Kardela / foto A. Czyszewicz)