W piątek 27 października grupa uczniów Gimnazjum i Liceum wybrała się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego do wrocławskiego sądu. Uczniowie mieli okazję w całkiem niewinnych okolicznościach zasiąść na sali sądowej, wcielić się w rolę ławników, a nawet zasiąść na miejscu sędziego w prawdziwej sędziowskiej todze.
Najciekawszym punktem programu było spotkanie z sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Tomaszem Zawiślakiem. Sędzia w bardzo ciekawy sposób opowiadał o plusach swojej pracy i o tym, co dla sędziego jest najtrudniejsze. Uczniowie dowiedzieli się również co nieco o fascynującej historii budynku sądu we Wrocławiu. Mieliśmy tyle pytań, a spotkanie było tak ciekawe, że ostatecznie wyszliśmy już po zamknięciu sądu…
Uczniom towarzyszyły s. Agata Stężowska i Magdalena Krakowska. (fot. G. Tomaszewska)